top of page

Cadangan

Cadangan yang diterima untuk sesi Town Hall Mengenai Polisi, disusun berdasarkan Tonggak dan tema polisi.

 

Cadangan yang dipamerkan di sini disimpan dalam kata-kata asal pengarang atau disemak semula oleh penyelaras dan ada yang disertakan terjemahan (Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris).

 

Komen dan maklum balas dialu-alukan, sila kirimkan kepada kami di  manifestorakyat2021@gmail.com , kami akan membantu meneruskannya kepada pengarang masing-masing. Lebih baik, sila datang ke sesi Town Hall Mengenai Polisi dan berbincang secara langsung dengan penyampai kami.

Tonggak ini memfokuskan kepada perpaduan dalam kepelbagaian dan Bangsa Malaysia. Tema polisi yang dicadangkan di bawah tonggak ini adalah kod:

1a - Bangsa Malaysia 

1b - Keharmonian Agama

2

Tonggak ini memfokuskan kepada langkah-langkah untuk mempromosikan, menambahbaik dan mempertahankan hak dan kebebasan masyarakat awam. Terdapat beberapa tema di bawah tonggak ini iaitu, kod:

2a - Kebebasan Bersuara

2b - Hak Asasi Manusia

2c - Wanita

2d - Anak Muda

2e - Kanak-kanak

2f - Minoriti 

2f1 - Orang Asli 

2f2 - Migran 

2f3 - Pelarian dan Orang Tanpa Dokumen 

2f4 - Gender

2g1 - Sabah

2g2 - Sarawak

2h - Orang Kurang Upaya 

3

Negara yang progresif terdiri daripada masyarakat yang adil, saksama dan demokratik. Tonggak 3 Manifesto Rakyat 2021 terdiri daripada cadangan yang termasuk dalam tema polisi dan kod:

3a - Pembaharuan Pilihan Raya

3b - Pembaharuan Parlimen

3c - Pembaharuan Kehakiman

3d - Anti-rasuah

3 e - Keadilan Ekonomi

3f - Pendidikan

3g - Demokrasi Tempatan

3h - Buruh

3i - Kesihatan

3j - Persekitaran

3k - Pengangkutan

3l - Pertanian

bottom of page