top of page

To have only one category of citizens, bamgsa malaysia.

Oleh:

Sharmacheng

Gabungan:

~

Kod Dasar:

1A Bangsa Malaysia

Pernyataan masalah:

A progressive and united democratic society cannot be sustained if people are divided on the basis of race and religion.

Nilai dan Kepercayaan:

Equality for all Malaysian

Cadangan Penyelesaian:

Meritocracy but special support for B40 poor regardless of race and religion.

Maklumat tambahan:

~

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Masyarakat demokratik yang progresif dan bersatu tidak dapat dikekalkan jika orang berpecah atas dasar bangsa dan agama.

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Kesaksamaan untuk semua rakyat Malaysia

Penyelesaian:

Meritokrasi tetapi sokongan khas untuk golongan miskin B40 tanpa mengira bangsa dan agama.

Maklumat Tambahan:

~

bottom of page