top of page

Bangsa Malaysia bangsa majmuk

Oleh:

Goh You Ping

Gabungan:

~

Kod Dasar:

1A Bangsa Malaysia

Pernyataan masalah:

Do not play divide the public masses by politicians. Media incites racial issues, Police slow to react in explaining the truth, long investigations and not as fast when reports are made

Nilai dan Kepercayaan:

Expose politicians who have double standards when dealing with race / ethnic issues. The media must get more than 2 points of view in the report. The police must quickly announce the investigation and reduce the suspicion of the people.

Cadangan Penyelesaian:

Clearer policy. Permission to discuss race and ethnic issues for the people to know and understand the values and morals of every Malaysian race. The ministry of unity must go down to the ground and deal with all problems not just Islam.

Maklumat tambahan:

~

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Jangan dimain bahagikan rakyat jelata oleh ahli politik Media yang besar-besarkan isu bangsa Polis yang lembab dalam menjelaskan kebenaran, siasatan yang lama dan tidak sama cepat bila laporan dibuat

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Bongkarkan ahli politik yang dua darjat bila uruskan isu bangsa/kaum Media mesti dapatkan lebih 2 sudut pandangan dalam laporan Polis mesti cepat umumkan siasatan dan kurangkan wasangka rakyat jelata.

Penyelesaian:

Polisi yang lebih jelas. Kebenaran berbahas isu-isu bangsa dan kaum untuk rakyat tahu dan faham nilai dan moral setiap bangsa Malaysia. Kementerian perpaduan mesti turun ke padang dan uruskan semua urusan bukan hanya Islam sahaja.

Maklumat Tambahan:

~

bottom of page