top of page

merangkumi gender sensitiviti dalam pendidikan

Oleh:

Kong Wee Cheng

Gabungan:

United Chinese School Committees’ Association of Malaysia (Dong Zong), The United Chinese School Teachers' Association of Malaysia (Jiao Zong)

Kod Dasar:

3f Education

Pernyataan masalah:

Dasar pendidikan yang sedia ada tidak menerapkan gender sensitiviti dalam bilik darjah, bahawa pelajar lelaki, perempuan dan lain-lain mempunyai keperluan yang tidak berbeza.

Nilai dan Kepercayaan:

Keterangkuman gender dalam sistem pendidikan negara boleh memupuk gender sensitiviti dalam bilik darjah dan kehidupan pelajar-pelajar yang bakal menjadi pemimpin pada masa akan datang.

Ini juga menyediakan suasana pembelajaran dan pelajaran yang selamat untuk pelajar-pelajar merealisasikan potensi penuh mereka.

Cadangan Penyelesaian:

Menggubalkan polisi yang menerapkan gender sensitiviti dalam sistem pendidikan.

Para guru dan kakitangan sekolah seharusnya diberikan latihan gender sensitiviti supaya mereka boleh mencipta suasana sekolah yang lebih inklusif dan sensitif dengan gender. Misalnya, kata-kata yang diskriminasikan seseorang berdasarkan gender harus diambil tindakan yang sewajarnya.

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Penyelesaian:

bottom of page