top of page

Memastikan Ketelusan Data Dan Maklumat

Oleh:

Kong Wee Cheng

Gabungan:

United Chinese School Committees’ Association of Malaysia (Dong Zong), The United Chinese School Teachers' Association of Malaysia (Jiao Zong)

Kod Dasar:

3f Education

Pernyataan masalah:

Maklumat-maklumat dan hasil kajian pendidikan yang terperinci sering dikawal bawah OSA, ia jarang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan untuk pengetahuan masyarakat.

Statistik yang ringkas tidak memadai untuk mengetahui perkembangan pendidikan di negara kita.

Ia juga menimbulkan kesukaran bagi penyelidik untuk menjalankan kajian yang berkenaan dengan dasar pendidikan negara.

Nilai dan Kepercayaan:

Pengamalan prinsip-prinsip ketelusan dan data terbuka oleh Kementerian Pendidikan termasuk mengumumkan hasil kaji selidik dan statistik pendidikan yang terperinci amat penting untuk membolehkan penyemakan dan pemantauan masyarakat terhadap pelaksanaan dasar-dasar pendidikan negara.

Cadangan Penyelesaian:

Kementerian Pendidikan harus mengumumkan statistik dan data yang dikemaskini di laman sesawang kementerian supaya pencarian mudah dilakukan oleh orang ramai dan ahli akademik yang ingin mengkaji sistem pendidikan di Malaysia.

Hasil kajian selidik oleh ahli akademik dalam dan luar negara harus diumumkan di laman sesawang untuk rujukan umum.

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Penyelesaian:

bottom of page