top of page

Keadilan Ekonomi

Pencadang:

L

Organisasi:

Kod Dasar

Individual

1A Bangsa Malaysia

Pernyataan masalah:

Ekonomi yg hendak bahagikan bumiputera dan bukan bumiputera

Nilai dan Kepercayaan:

Kesamarataan

Cadangan Penyelesaian:

Hapuskan perbezaan bumiputera dan bukan bumiputera, rakyat malaysia sepatutnya mendapat layanan dan hak yang sama rata tidak kira dalam apa jua situasi.

Terjemahan :

Isu Semasa dan Polisi:

Nilai-nilai & Kepercayaan:

Penyelesaian:

bottom of page