top of page

Kekalkan kawasan pertanian yang menghasilkan makanan

Oleh:

Tan Tean Chee

Gabungan:

Persatuan Pertanian Moden Chemor

Kod Dasar:

3l Agriculture

Pernyataan masalah:

Pada masa ini lebih daripada 70% sayur-sayuran yang dihasilkan di Malaysia adalah ditanam oleh petani-petani kecil di atas tanah kerajaan yang terbiar. Tetapi secara beransuran kumpulan petani ini sedang diusir dan tanah yang mereka telah mengusahakan selama beberapa dekad dijual kepada pemaju perumahan dan tapak industri. Bukan sahja rezeki petani kecil yang terjejas tetapi jaminan makanan bagi rakyat (Food Security) juga dijejas.

Nilai dan Kepercayaan:

Jaminan makanan (food security) adalah satu isu yang amat penting memandangkan perubahan iklim yang sedang berlaku. Malaysia harus memperkasakan kapasiti petani tempatan mengeluarkan bahan makanan.

Keputusan berkaitan tanah dipusatkan di tangan Menteri Besar (MB) setiap Negeri. Sering kali keperluan dana untuk kegiatan politik mempengaruhi MB melupuskan tanah pertanian ke pihak pemaju dan keperluan rakyat jangka masa panjang diabaikan.

Cadangan Penyelesaian:

Pada masa ini lebih daripada 70% sayur-sayuran yang dihasilkan di Malaysia adalah ditanam oleh petani-petani kecil di atas tanah kerajaan yang terbiar. Tetapi secara beransuran kumpulan petani ini sedang diusir dan tanah yang mereka telah mengusahakan selama beberapa dekad dijual kepada pemaju perumahan dan tapak industri. Bukan sahja rezeki petani kecil yang terjejas tetapi jaminan makanan bagi rakyat (Food Security) juga dijejas.

Maklumat tambahan:

-

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Penyelesaian:

Maklumat Tambahan:

bottom of page