top of page

Hak Petani untuk Kehidupan Lebih Baik

Oleh:

Ku Nurasyiqin

Gabungan:

-

Kod Dasar:

3l Agriculture

Pernyataan masalah:

Sektor pertanian di Malaysia dianggotai oleh sebilangan besar petani kecil (lebih 100,000 petani padi berdaftar, tidak termasuk tanaman-tanaman lain) yang menyumbang kepada pengeluaran pelbagai hasil pertanian. Namun begitu, didapati bahawa petani kecil terdedah kepada risiko kemiskinan apabila pendapatan mereka terjejas, yang akan memberi pelbagai kesan kepada kesejahteraan kehidupan mereka seperti kesihatan dan sekuriti makanan. Perubahan persekitaran seperti ketidaktentuan cuaca dan serangan penyakit menjadikan tugas petani lebih mencabar. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 dan kenaikan kos sara hidup juga meletakkan petani kecil dalam situasi yang sukar. Meskipun Dasar Agromakanan Negara menyasarkan peningkatan pengeluaran saban tahun, ia tidak akan dapat dicapai jika hak asasi petani tidak dilunaskan terlebih dahulu.

Nilai dan Kepercayaan:

Right to food, right of peasants

Cadangan Penyelesaian:

Sektor pertanian di Malaysia dianggotai oleh sebilangan besar petani kecil (lebih 100,000 petani padi berdaftar, tidak termasuk tanaman-tanaman lain) yang menyumbang kepada pengeluaran pelbagai hasil pertanian. Namun begitu, didapati bahawa petani kecil terdedah kepada risiko kemiskinan apabila pendapatan mereka terjejas, yang akan memberi pelbagai kesan kepada kesejahteraan kehidupan mereka seperti kesihatan dan sekuriti makanan. Perubahan persekitaran seperti ketidaktentuan cuaca dan serangan penyakit menjadikan tugas petani lebih mencabar. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 dan kenaikan kos sara hidup juga meletakkan petani kecil dalam situasi yang sukar. Meskipun Dasar Agromakanan Negara menyasarkan peningkatan pengeluaran saban tahun, ia tidak akan dapat dicapai jika hak asasi petani tidak dilunaskan terlebih dahulu.

Maklumat tambahan:

-

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Nilai-nilai dan Kepercayaan:

Penyelesaian:

Maklumat Tambahan:

bottom of page