top of page

Pengenalan Undi Pos dalam PRN Sarawak

Pencadang:

-

Gabungan:

Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat (ROSE)

Kod Dasar:

2g2 Sarawak

Pernyataan Masalah / Isu:

Rakyat Sarawak yang berada diluar Sarawak menghadapi kesukaran dalam menjalankan kewajipan sebagai pengundi kerana kekangan untuk pulang mengundi.

Nilai dan Kepercayaan:

Kita percaya bahawa rakyat berhak untuk meraikan pesta demokrasi dimana mereka berada.

Cadangan Penyelesaian dan Seruan Tindakan:

Memperkenalkan undi pos kepada rakyat-rakyat yang berada di luar kawasan.

Terjemahan

Isu dan Polisi Semasa:

Nilai-nilai & Kepercayaan:

Penyelesaian:

bottom of page